gazeta gazowa

Monitor Gazowy


Od roku 2014 współpraca z gazetą. http://www.monitorgazowy.pl/

Zakres prac:

cały Branding, szata graficzna gazety , skład gazety (dwutygodnik)


Recent Portfolios